Conducători de doctorat în ISSEE în cadrul SCOSAAR:

Dr. habil. Lia Chisacof (Istorie - Studii culturale). Domenii de cercetare: cultura neoelenă și istoria neoelenismului, literatura sec. XVIII, relații româno-grecești (sec. XIX-XX).

Dr. habil. Ioana Feodorov (Filologie). Domenii de cercetare: Limba arabă și literatura arabă creștină, Relațiile culturale româno-arabe, filologie și paleografie arabă, istoria tiparului arab.

Dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa (Istorie - Istoria Bisericii). Domenii de cercetare: Cultura și doctrina creștinismului răsăritean; Istoriografia comunităților religioase din Orientul Mijlociu; Istoria literaturii și a manuscriselor siriace;

Dr. habil. Ligia-Mihaela Livadă Cadeschi (Istorie). Domenii de cercetare: Asistență socială - asistență medicală; Medicalizarea societății românești (sec. XIX- prima jumătate a sec. XX)