Conducători de doctorat în ISSEE în cadrul SCOSAAR:

Dr. habil. Lia Chisacof(History –Cultural Studies). Research fields: Neo-Hellenic Culture and the History of Neo-Hellenism, 18 th -Century Literature, Romanian-Greek Relations (19 th -20 th centuries).

Dr. habil. Ioana Feodorov (Philology). Research fields: Arabic Language and Christian Arabic Literature. Romanian Arabian Cultural Relations, Arabic Philology and Paleography, History of Arabic Typography

Dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa (Istorie - Istoria Bisericii). Domenii de cercetare: Cultura și doctrina creștinismului răsăritean; Istoriografia comunităților religioase din Orientul Mijlociu; Istoria literaturii și a manuscriselor siriace;

Dr. habil. Ligia-Mihaela Livadă Cadeschi (Istorie). Domenii de cercetare: Asistență socială - asistență medicală; Medicalizarea societății românești (sec. XIX- prima jumătate a sec. XX)