22 și 23 iunie 2023 a avut loc la Biblioteca de Cercetare Gotha, Universitatea din Erfurt, a doua conferință a proiectului ERC TYPARABIC: "Spread the Word. Books Printed for Arabic-Speaking Christians in the 18th Century". Invitați din țară și străinătate vor susține prezentări alături de colegii noștri din proiect.

Programul conferinței și informațiile despre participanți pot fi accesate pe site-ul TYPARABIC:

http://typarabic.ro/wordpress/conferinte/

----------------------------------------------

Dr. habil. Ioana Feodorov a obținut, pe 31 ianuarie, Premiul de excelență pentru rezultate extraordinare în domeniul Studii Sociale și Umaniste, acordat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Galei Cercetării Românești, Ediția I (2023), organizată la Ateneul Român. Premiul vine ca o recunoaștere a remarcabilei activități de cercetare a colegei noastre, coordonatoare a unui ERC Advanced Grant (TYPARABIC), găzduit în Institutul de Studii Sud-Est Europene, în perioada 2021-2026.

                                    ----------------------------------------------

În zilele de 27 și 28 octombrie 2022 are loc colocviul anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene, a cărui temă anul acesta este La présence française dans le Sud-Est européen à l’époque moderne (XIXe-XXe s.). Colocviul se desfășoară în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române.  

----------------------------------------------

În ziua de 10 octombrie  2022 are loc masa rotundă Dobrudja as a border area in the Late Ottoman Empire, Bulgaria and Romania. History and memory. Evenimentul este organizat de ISSEE împreună cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Știinte, în cadrul unui proiect de cercetareEvenimentul se desfășoara online.

----------------------------------------------

Primul colocviu internațional al proiectului ERC TYPARABIC, condus de dr. Ioana Feodorov, având ca instituție-gazdă Institutul de Studii Sud-Est Europene, s-a desfășurat în zilele de 5-6 septembrie 2022, la Biblioteca Sfântului Sinod (Mănăstirea Antim). Colocviul For and against. Attitudes towards printing in the Ottoman capital in the 16th-18th centuries deschide seria întâlnirilor științifice ale acestui proiect de cercetare finanțat la nivel european prin primul Advanced Grant acordat unei instituții din România de European Research Council. 

----------------------------------------------

În ziua de 15 iunie 2022 are loc la ISSEE colocviul "Relaţiile etnice şi culturale în Europa de Sud-est oglindite în limbile şi literaturile regiunii". Evenimentul este organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene împreună cu Institutul de Balcanistică şi Centrul de Tracologie al Academiei Bulgare de Ştiinţe, în cadrul unui proiect comun de cercetare.

----------------------------------------------

În ziua de 4 noiembrie  2021 are loc masa rotundă Dobrudja as a border area in the Late Ottoman Empire, Bulgaria and Romania. History and memory. Evenimentul este organizat de ISSEE împreună cu Institutul de Studii Istrorice al Academiei Bulgare de Știinte. Evenimentul se desfășoara online.

----------------------------------------------

În zilele de 7 și 8 octombrie 2021 are loc colocviul anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene, a cărui temă anul acesta este La coopération entre les peuples du Sud-Est européen du Moyen Âge à l'époque moderne. Colocviul se desfășoară online.

----------------------------------------------

La 1 iulie 2021 a avut loc inaugurarea ERC Advanced Grant TYPARABIC - „Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th century”, coordonat de colega noastră dr. habil. Ioana Feodorov și  care se va desfășura în ISSEE în perioada 2021-2026.

www.typarabic.ro

----------------------------------------------

În zilele de 13-15 iunie 2021, Institutul de Studii Sud-Est Europene, prin Vasilica Lungu, în colaborare cu Bilkent University și Batumi Shota Rustaveli State University, organizează PATABS IV Conference (online). http://patabs.ge/

----------------------------------------------

Institutul de Studii Sud-Est Europene colaborează, în baza unei convenții de cooperare, cu Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, la implementarea proiectului State, Communities and Nature of the Lower Danube Islands: An Environmental History (1830-2020), PN-III-P4-ID-PCE-2020-1238, coordonat de dr. Ștefan Dorondel, în perioada 2021-2023. https://danislandsproject.wordpress.com/

----------------------------------------------

Vineri, 18 decembrie 2020 s-a desfășurat colocviul „140 de ani relații diplomatice între România și Grecia (1880-2020)”, organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene în parteneriat cu Institutul de Studii Balcanice din Salonic și cu Consulatul General al României la Salonic. Colocviul are loc online, pe platforma zoom.

----------------------------------------------

ERC Advanced Grant în Institutul de Studii Sud-Est Europene!

Colega noastră dr. Ioana Feodorov a obținut unul dintre prestigioasele ​ERC Advanced Grant pentru proiectul „Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th century”, care se va desfășura în Institutul de Studii Sud-Est Europene în perioada 2020-2024 și la care va lucra o echipă formată din 13 cercetători din România, Franța, Germania, Liban, Marea Britanie, Olanda, Rusia, Turcia și Ucraina.

https://erc.europa.eu/news/erc-2019-advanced-grants-results

----------------------------------------------

Colegul nostru Radu Dipratu a obținut finanțarea UEFISCDI, în cadrul competiției de proiecte de cercetare postdoctorală (PD), pentru proiectul "O revizuire a relațiilor diplomatice dintre Islam și Creștinătate: Capitulațiile ('ahdname) otomane acordate Franței și Angliei în secolele XVI-XVII", care urmează să se deruleze în Institutul de Studii Sud-Est Europene în perioada 2020-2022.

https://uefiscdi.gov.ro/resource-821865-pd2019_proiecte-finantate_st.uma...

----------------------------------------------

În perioada 2-6 septembrie 2019, Institutul de Studii Sud-Est Europene a organizat, sub egida Academiei Române, a Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE) și a UNESCO, al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, cu tema Dinamici politice, sociale și religioase în Sud-Estul Europei. Desfășurate în cadrul a 35 de sesiuni, la lucrările congresului au luat parte peste 400 de specialiști din peste 30 de țări

www.congresaiesee2019.acadsudest.ro

----------------------------------------------

În ziua de 26 noiembrie 2019, la Sofia, Institutul de Studii Sud-Est Europene a organizat împreună cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Științe colocviul History and Politics in Southeast Europe

----------------------------------------------

Colocviul Le Sud-Est européen à travers les siècles: histoire sociale, contacts linguistiques et culturels, organizatori: Institutul de Studii Sud-est Europene, Institutul de Balcanistică şi Centrul de Tracologie din Sofia și Institutul de Istorie „N. Iorga”, Sofia, 19-20 iunie 2019. 

----------------------------------------------

Institutul de Studii Sud-Est Europene este partener al Södertörn University (Stockholm) la organizarea workshop-ului "State, Roma Population and Forms of Social Resistance and Integration in South-East Europe" (miercuri, 15 mai 2019), Södertörn University, Stockholm. Keynote speaker este Ștefan Dorondel.

----------------------------------------------

Institutul de Studii Sud-Est Europene participă, în calitate de partener al Institutului de Sociologie (în colaborare și cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” și Muzeul Țăranului Român), la organizarea colocviului 

City Rituals. 13th conference of The Ritual Year Working Group (SIEF)

(organizator: Irina Stahl)

care are loc în Casa Academiei în zilele de 7-9 noiembrie 2018.

https://www.siefhome.org/wg/ry/events/bucharest.shtml

----------------------------------------------

Institutul de Studii Sud-Est Europene a participat la organizarea Colocviului anual al Societății Române de Studii Bizantine, care a avut loc în ziua de 2 noiembrie 2018 la Institutul de Istorie „N. Iorga”.

Second Annual Conference of the Romanian Society for Byzantine Studies

----------------------------------------------

Institutul de Studii Sud-Est Europene, în colaborare cu Centre for Baltic and east European Studies (CBEES), Södertörn University, Stockholm,  a organizat, în zilele de 26-27 octombrie 2018 colocviul 

Historical demography, family and household forms in Southeastern Europe

----------------------------------------------

În zilele de 15 și 16 octombrie 2018 a avut loc în Aula Bibliotecii Academiei Române

COLOCVIUL ANUAL AL INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE​. EDIȚIA A DOUA

​UN SECOL DE STUDII SUD-EST EUROPENE ÎN ROMÂNIA.

BILANȚ ISTORIOGRAFIC

----------------------------------------------

În ziua de 25 septembrie 2018 a avut loc la Institutul de Studii Sud-Est Europene colocviul

À la recherche du passé utile. L'histoire comme ressource pour le présent

​organizat de ISSEE în colaborare cu Institutul de Studii Istorice ​al Academiei Bulgare de Științe

----------------------------------------------

În ziua de 21 iunie 2018 a avut loc la Institutul de Studii Sud-Est Europene colocviul

Uses of the Past in Eastern and Southeastern Europe in Modern and Contemporary Period

​organizat de ISSEE în colaborare cu Institutul Etnografic al Academiei Bulgare de Științe și cu Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei Polone de Științe

----------------------------------------------

În ziua de 6 iunie 2018 a avut loc la Casa Oamenilor de Știință (Piața Lahovari) 

Colocviul Comisiei interacademice româno-bulgare de istorie

​Zones de contact et centres de communication du Moyen Âge à nos jours

----------------------------------------------

În ziua de 5 iunie 2018 a avut loc la Institutul de Studii Sud-Est Europene colocviul

Cultură tradițională, istorie socială și istoria limbilor din Sud-Estul Europei

​organizat de ISSEE în colaborare cu Institutul de Balcanistică și Centrul de Tracologie al Academiei Bulgare de Științe

----------------------------------------------

COLOCVIUL ANUAL AL INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE. ​PRIMA EDIȚIE

În zilele de 23 și 24 octombrie 2017 a avut loc, în Aula Bibliotecii Academiei Române, prima ediție a Colocviului anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

DINAMICI SOCIALE ȘI TRANSFERURI CULTURALE ÎN SUD-ESTUL EUROPEAN (SECOLELE AL XVI-LEA - AL XIX-LEA)

 

Volumul de Acte al Colocviului este în pregătire.