SCOSAAR (Școala Doctorală de Istorie și Arheologie) organizează, în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene, examen de admitere la doctorat.Examenul se va desfășura în zilele de 4 și 5 octombrie 2023, conform metodologiei anunțate.Înscrierea candidaților se poate face până vineri, 29 septembrie, orele 15, la secretariatul Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR). https://acad.ro/scosaar/scosaar.html

Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul SCOSAAR. https://acad.ro/scosaar/doc2013/doc2013-0910Regulament.pdf

Rezultat admitere doctorat 2023

 

FISE DISCIPLINE IN LIMBA ROMÂNĂ

FISE DISCIPLINE IN LIMBA ENGLEZĂ

 

Program Conferinta Știintifică a Doctoranzilor - Școala Doctorală de Istorie și Arheologie - SCOSAAR, 7-8 noiembrie 2023

Colocviu doctoranzi SCOSAAR-ISSEE 03 mai 2023

Admitere 2023. În cadrul ISSEE se organizează, în luna septembrie, admitere pentru școala doctorala a Academiei Române, domeniul Istorie. Găsiți detalii în documentele de mai jos. 

Program Colocviu doctoranzi SCOSAAR-ISSEE 3 mai 2023

Ligia Livadă -Bibliografie/Admitere 2023

Cătălin Ștefan Popa - Bibliografie/Admitere 2023

Metodologie admitere doctorat

Cerere inscriere doctorat

Documente inscriere doctorat

Propunere tema teza de doctorat

Fisa personala

Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat

Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat 

Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare

Metodologie privind doctoratele in cotutela

Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi

Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat 

Metodologia privind transferul rezultatelor formative între programe de studii 

Contract de studii universitare de doctorat cu bursa

Contract de studii universitare de doctorat fara bursa

Planul studiilor universitare de doctorat

Cerere sustinere examen

PV sustinere examen

Ghid redactare proiect cercetare

Cerere sustinere proiect de cercetare

PV sustinere proiect de cercetare

Cerere sustinere raport de cercetare

PV sustinere raport de cercetare

Catalog examen

Metodologie sustinere doctorat

Ghid redactare teza de doctorat

Codul studentilor doctoranzi

Tematica si bibliografie examen admitere doctorat 2022

Tematica si bibliografie examen admitere doctorat 2022 (supliment)

 

Conducători de doctorat în ISSEE în cadrul SCOSAAR:

Dr. habil. Lia Chisacof (Istorie - Studii culturale). Domenii de cercetare: cultura neoelenă și istoria neoelenismului, literatura sec. XVIII, relații româno-grecești (sec. XIX-XX).

Dr. habil. Ioana Feodorov (Filologie). Domenii de cercetare: Limba arabă și literatura arabă creștină, Relațiile culturale româno-arabe, filologie și paleografie arabă, istoria tiparului arab.

Doctoranzi înscriși în ISSEE în cadrul SCOSAAR:

Ion-Andrei Țârlescu (din 2016), coord. CS I, dr. habil. Lia Chisacof, doctor (OM nr. 3641/08.03.2021), cu teza Manuscrisele grecești secolele XVI-XIX din colecția Bibliotecii Academiei Române.

Mariana Alecu (din 2018), coord. CS I, dr. habil. Lia Chisacof, titlul tezei de doctorat: România și Grecia (1944-1967)

Aris-Alexandru Zisopol (din 2020), coord. CS I, dr. habil. Lia Chisacof, titlul tezei de doctorat: Identitate socială și identificare de grup în comunitățile grecești din România (1870-1945)

Rozvita-Monica Cosac (din 2020), coord. CS I, dr. habil. Ioana Feodorov, titlul tezei de doctorat: Preotul Vasile Radu, orientalist și cercetător al textelor arabe creștine privitoare la români

 

Infrastructura si servicii de cercetare destinate doctoranzilor

1 sală echipată cu 1 PC cu software specific instalat (Office, Adobe Acrobat), copiator, videoproiector, ecran de proiectat, tablă, acces internet wifi. În ultimii cinci ani a fost achiziționat în acest scop un PC, un copiator Canon, licență Office și antivirus.

Doctoranzii au acces la biblioteca ISSEE (40.000 volume, incluzând periodice de profil) și la bazele de date la care membrii ISSEE au acces: Jstor, Thesaurus Linguae Graecae, Index of Medieval Art.

Resurse digitale interne, acces la publicațiile scanate de ISSEE în Biblioteca digitală: www.acadsudest.ro/sites/default/files/Biblioteca%20digitala%20ISSEE.pdf