Cărți apărute în 2019

Viorel Panaite, Ottoman Law of War and Peace. The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube, Second Revised Edition, Leiden-Boston, Brill, 2019, XXIII + 470 p. ISBN 978-90-04-41110-4

Savoirs prédictifs et techniques divinatoires de l’Antiquité tardive à Byzance, éditeurs Paul Magdalino et Andrei Timotin, Seyssel, La Pomme d’or, 2019, 510 p. 978-2-9557042-3-3

Broderies de tradition byzantine en Roumanie du XVe au XVIIe siècle. Autour de l’Étendard d’Étienne le Grand, sous la direction de Jannic Durand, Dorota Giovannoni et alii, Paris, Musée du Louvre, 2019, 88 p. + 70 illustrations, ISBN 978-2-902302-4. [cu colaborarea Zamfirei Mihail și a Oanei Iacubovschi pentru transcrierea inscripțiilor slave și grecești].

 N. Iorga, Jurnalul ultimilor ani 1938-1940, îngrijire de text, note și introducere de Andrei Pippidi, București, Humanitas, 2019, 368 p. 978-973-50-6422-8

Maria Ana Musicescu, Tradition et innovation dans l'art du Sud-Est européen du XVe au XIXe siècle, édition par Oana Iacubovschi, Brăila, Istros, 2019, 279 p. (BIESEE 5) 978-606-654-330-9

Elena Siupiur, Die deutschen Universitäten und die Bildung der Intelligenz in Rumänien und den Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert, Brăila, Istros, 2019, 320 p. (BIESEE 6) ISBN 978-606-654-363-7

Un siècle d’études sud-est européennes en Roumanie. Bilan historiographique, édition par Andrei Timotin, Brăila, Istros, 2019, 310 p. (BIESEE 7) ISBN 978-606-654-364-4

Dinamici sociale și transferuri culturale în Sud-Estul european (secolele al XVI-lea - al XIX-lea), editor Andrei Timotin, București, Editura Academiei Române, 2019, 366 p. ISBN 978-973-27-3068-3. 

Zamfira Mihail, Rezistenţa prin cultură în Basarabia (Secolul XIX), I. Scrieri parenetice (Documenta Basarabiae, 5), Bucureşti - Brăila, Editura Academiei Române - Editura Istros, 2019, 282 p., ISBN 978-606-654-372-9.

Omagiu Profesorului Grigore Brâncuş. La 90 de ani, editori Gh. Chivu și Cătălina Vătăşescu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 600 p., ISBN: 978-606-16-1068-6

Cărți apărute în 2018

Zamfira Mihail, P.P. Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-române și slave din Biblioteca Academiei Române, vol. III/1, București, Editura Academiei Române.

Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, vol. VI/2 Ungaria, ed. coord. Ioana Feodorov și Andrei Timotin, București, Editura Academiei Române.

Virgil Cândea, Histoire des idées en Europe du Sud-Est (XVIIe-XVIIIe siècles), édition par Ioana Feodorov et Mihai Țipău, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 4). 

Florin Țurcanu, Jean-Noël Grandhomme (sous la dir.), La Grande Guerre dans les Balkans, Actes du colloque du 7 juin 2018, Sofia, Institut Français de Bulgarie, 2018, 141 p.

N. Iorga, Histoire des États balkaniques à l'époque moderne, édition par Andrei Pippidi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 1), 2018, 380 p.

Nicolae-Șerban Tanașoca, Études byzantines et balkaniques, édition par Oana Iacubovschi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 2), 2018, 314 p.

Viorel Panaite, News in England on the Great Turkish War (1683-1699), Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 3), 2018, 200 p.

Andrei Pippidi, Documente despre locul românilor în Sud-Estul Europei, București, Editura Academiei Române, 2018, 272 p.

Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, ed. Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun, Andrei Timotin, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2018, 516 p.

Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri, note și impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București, Humanitas, 2018, 270 p.

Cărți apărute în 2017

Andrei Pippidi, Postelnic Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele noastre, ediție, introducere și note, București, Editura Academiei Române, 2017, 280 p.

Lia Brad Chisacof, Meșteșugul doftoriei - Primul tratat românesc de medicină, studiu filologic, studiu ligvistic, ediție, glosar și indice, București, Editura Academiei Române, 2017, 1020 p.

Cristina Feneșan, Banatul otoman. Studii istorice, Timișoara, Ariergarda, 2017, 480 p.

Ştefan Dorondel, în colaborare cu Thomas Sikor, Johannes Stahl, Phuc Xuan To (eds.), When Things become property. Land Reform, Authority and Value in Postsocialist Europe and Asia, Berghahn, New York, Oxford, 2017.

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Daniel Cain, Humanitas, București, 2017, 248 p.

Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale, Biblioteca de studii și cercetări sud-est europene, VII, Brăila, Muzeul Brăilei Carol I – Editura Istros, 2017, 348 p.