Cod proiect: PN-III-P4-PCE-2021-0417

 

Titlul proiectului:

Ordine și ierarhie în antichitatea târzie și în gândirea bizantină

Order and Hierarchy in Late Antique and Byzantine Thought

 

Data începerii contractului: 02/06/2022

Durata proiectului: 31 luni

Valoarea totală de la buget: 1.199.358,00 RON

 

Director de proiect: dr. Marilena Vlad

Website: https://hierarchyproject.wordpress.com/

Membrii echipei: dr. Mircea Duluș, dr. Ovidiu Sferlea, dr. Bogdan Tătaru-Cazaban