O revizuire a relațiilor diplomatice dintre Islam și Creștinătate: Capitulațiile (‘ahdname) otomane acordate Franței și Angliei în secolele XVI-XVII

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0438

Contract: PD nr. 81/2020

Coordonator proiect: Dr. Radu Dipratu

Durata: septembrie 2020 - august 2022.

Rezumatul proiectului / Abstract

Raport de activitate 2020