INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Institutul de studii sud-est europene are ca scop studierea limbilor națiunilor din regiunea carpatică și balcanică, precum și a celor din imediata apropiere a frontierei noastre de Nord și Est, îndrumarea, ajutarea și organisarea cercetărilor științifice în domeniul istoriei, geografiei, etnografiei, arheologiei, folklorului, artei și economiei politice”.

N. Iorga, V. Pârvan, Gh. Murgoci 

„Regulamentul Institutului de Studii Sud-Est Europene, art. 1”, 1921

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, reînființat în 1963, sub direcția lui Mihai Berza, este succesorul de drept al institutului omonim întemeiat de N. Iorga, în colaborare cu Gh. Murgoci și V. Pârvan, în 1914, și al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desființate de regimul comunist în 1948.

----------------------------------------------

În ziua de 4 noiembrie  2021 are loc masa rotundă Dobrudja as a border area in the Late Ottoman Empire, Bulgaria and Romania. History and memory. Evenimentul este organizat de ISSEE împreună cu Institutul de Studii Istrorice al Academiei Bulgare de Știinte. Evenimentul se desfășoara online.

----------------------------------------------

În zilele de 7 și 8 octombrie 2021 are loc colocviul anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene, a cărui temă anul acesta este La coopération entre les peuples du Sud-Est européen du Moyen Âge à l'époque moderne. Colocviul se desfășoară online.

----------------------------------------------

La 1 iulie 2021 a avut loc inaugurarea ERC Advanced Grant TYPARABIC - „Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th century”, coordonat de colega noastră dr. habil. Ioana Feodorov și  care se va desfășura în ISSEE în perioada 2021-2026.

www.typarabic.ro

----------------------------------------------

În zilele de 13-15 iunie 2021, Institutul de Studii Sud-Est Europene, prin Vasilica Lungu, în colaborare cu Bilkent University și Batumi Shota Rustaveli State University, organizează PATABS IV Conference (online). http://patabs.ge/

----------------------------------------------

Institutul de Studii Sud-Est Europene colaborează, în baza unei convenții de cooperare, cu Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, la implementarea proiectului State, Communities and Nature of the Lower Danube Islands: An Environmental History (1830-2020), PN-III-P4-ID-PCE-2020-1238, coordonat de dr. Ștefan Dorondel, în perioada 2021-2023. https://danislandsproject.wordpress.com/

----------------------------------------------

Vineri, 18 decembrie 2020 s-a desfășurat colocviul „140 de ani relații diplomatice între România și Grecia (1880-2020)”, organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene în parteneriat cu Institutul de Studii Balcanice din Salonic și cu Consulatul General al României la Salonic. Colocviul are loc online, pe platforma zoom.

----------------------------------------------

ERC Advanced Grant în Institutul de Studii Sud-Est Europene!

Colega noastră dr. Ioana Feodorov a obținut unul dintre prestigioasele ​ERC Advanced Grant pentru proiectul „Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th century”, care se va desfășura în Institutul de Studii Sud-Est Europene în perioada 2020-2024 și la care va lucra o echipă formată din 13 cercetători din România, Franța, Germania, Liban, Marea Britanie, Olanda, Rusia, Turcia și Ucraina.

https://erc.europa.eu/news/erc-2019-advanced-grants-results

----------------------------------------------

Colegul nostru Radu Dipratu a obținut finanțarea UEFISCDI, în cadrul competiției de proiecte de cercetare postdoctorală (PD), pentru proiectul "O revizuire a relațiilor diplomatice dintre Islam și Creștinătate: Capitulațiile ('ahdname) otomane acordate Franței și Angliei în secolele XVI-XVII", care urmează să se deruleze în Institutul de Studii Sud-Est Europene în perioada 2020-2022.

https://uefiscdi.gov.ro/resource-821865-pd2019_proiecte-finantate_st.uma...

----------------------------------------------

În perioada 2-6 septembrie 2019, Institutul de Studii Sud-Est Europene a organizat, sub egida Academiei Române, a Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE) și a UNESCO, al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, cu tema Dinamici politice, sociale și religioase în Sud-Estul Europei. Desfășurate în cadrul a 35 de sesiuni, la lucrările congresului au luat parte peste 400 de specialiști din peste 30 de țări

www.congresaiesee2019.acadsudest.ro