INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Institutul de studii sud-est europene are ca scop studierea limbilor națiunilor din regiunea carpatică și balcanică, precum și a celor din imediata apropiere a frontierei noastre de Nord și Est, îndrumarea, ajutarea și organisarea cercetărilor științifice în domeniul istoriei, geografiei, etnografiei, arheologiei, folklorului, artei și economiei politice”.

N. Iorga, V. Pârvan, Gh. Murgoci 

„Regulamentul Institutului de Studii Sud-Est Europene, art. 1”, 1921

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, reînființat în 1963, sub direcția lui Mihai Berza, este succesorul de drept al institutului omonim întemeiat de N. Iorga, în colaborare cu Gh. Murgoci și V. Pârvan, în 1914, și al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desființate de regimul comunist în 1948.

 

NOUTĂȚI EDITORIALE

N. Iorga, Histoire des États balkaniques à l'époque moderne, édition par Andrei Pippidi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 1), 2018, 380 p.

Nicolae-Șerban Tanașoca, Études byzantines et balkaniques, édition par Oana Iacubovschi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 2), 2018, 314 p.

Viorel Panaite, News in England on the Great Turkish War (1683-1699), Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 3), 2018, 200 p.

Andrei Pippidi, Documente despre locul românilor în Sud-Estul Europei, București, Editura Academiei Române, 2018, 272 p.

Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, ed. Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun, Andrei Timotin, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2018, 516 p.


Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri, note și impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București, Humanitas, 2018, 270 p.

 

CONFERINȚELE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE

3 aprilie 2018
DANIEL CAIN
Din vremea Marelui Război: imaginea bulgarului în societatea românească