INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Institutul de studii sud-est europene are ca scop studierea limbilor națiunilor din regiunea carpatică și balcanică, precum și a celor din imediata apropiere a frontierei noastre de Nord și Est, îndrumarea, ajutarea și organisarea cercetărilor științifice în domeniul istoriei, geografiei, etnografiei, arheologiei, folklorului, artei și economiei politice”.

N. Iorga, V. Pârvan, Gh. Murgoci 

„Regulamentul Institutului de Studii Sud-Est Europene, art. 1”, 1921

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, reînființat în 1963, sub direcția lui Mihai Berza, este succesorul de drept al institutului omonim întemeiat de N. Iorga, în colaborare cu Gh. Murgoci și V. Pârvan, în 1914, și al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desființate de regimul comunist în 1948.

----------------------------------------------

Reuniune cu prilejul apariției vol. VI.2 din seria ​​Mărturii românești peste hotare

Cu prilejul apariției volumului VI.2, Ungaria, din seria „Mărturii românești peste hotare”, Institutul de Studii Sud-Est Europene organizează miercuri 12 decembrie la ora 13,00 în Aula Bibliotecii Academiei Române o reuniune dedicată prezentării celor șapte volume publicate în 2010-2018 în cadrul acestui Program prioritar al Academiei Române.

----------------------------------------------

NOUTĂȚI EDITORIALE

N. Iorga, Histoire des États balkaniques à l'époque moderne, édition par Andrei Pippidi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 1), 2018, 380 p.

Nicolae-Șerban Tanașoca, Études byzantines et balkaniques, édition par Oana Iacubovschi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 2), 2018, 314 p.

Viorel Panaite, News in England on the Great Turkish War (1683-1699), Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 3), 2018, 200 p.

Andrei Pippidi, Documente despre locul românilor în Sud-Estul Europei, București, Editura Academiei Române, 2018, 272 p.

Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, ed. Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun, Andrei Timotin, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2018, 516 p.


Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri, note și impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București, Humanitas, 2018, 270 p.

Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războilui ruso-turc (august 1808-iunie 1809), editor Zamfira Mihail, București-Brăila, Editura Academiei Române - Editura Istros, 2018 (Documenta Basarabiae, 2).

CONFERINȚELE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE

4 septembrie 2018
ANNEMARIE SORESCU-MARINKOVIC 
(Institutul de Studii Balcanice, Belgrad)
Comunități românofone din Serbia: peisaj lingvistic și identitar